โซล่าเซลล์, พลังงาน, สาระน่ารู้

How to ขายไฟคืนการไฟฟ้าสำหรับคนติดโซล่าเซลล์

การติดโซล่าเซลล์เป็นการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานหมุนเวียนไม่มีวันหมด ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ดับไป ปัจจุบันมีหลายบ้านที่หันมาติดโซล่าเซลล์ เพราะถ้าหากพูดถึงข้อดีของการติดโซล่าเซลล์ หลายคนมักจะนึกถึงความประหยัด แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการติดโซล่าเซลล์ นอกจากจะได้ใช้ไฟฟรีแล้ว ยังสามารถสร้างกำไรให้กับคนติดได้ จาก “การขายไฟคืนการไฟฟ้า” 

 

ขายไฟคืนการไฟฟ้าคืออะไร?

การขายไฟคืนการไฟฟ้า คือ การที่เรานำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ที่เป็นพลังงานส่วนเกินจากความต้องการใช้งานไฟฟ้าในตอนกลางวัน มาขายคืนให้การไฟฟ้าในโครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชน โดยจะต้องเป็นไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ On Grid ที่เชื่อมโครงข่ายคู่ขนานกับการไฟฟ้าอยู่ ซึ่งการที่จะขายไฟคืนการไฟฟ้าได้ ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ติดโซล่าเซลล์แล้วจะสามารถขายได้ทันที ยังต้องมีการทำเรื่องไปยังการไฟฟ้า และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขายไฟฟ้าอีกด้วย

 

ใครที่สามารถขายไฟคืนการไฟฟ้าได้บ้าง?

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะขายไฟคืนการไฟฟ้าได้ มาสำรวจความพร้อมของคุณ และคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้ากันเถอะ เพื่อที่จะได้ดูเกณฑ์การเข้าร่วมในเบื้องต้น ว่าเรามีโอกาสที่จะทำเรื่องขายไฟคืนผ่านหรือไม่?

  • บ้านที่ติดตั้งโซล่าเซลล์จะต้องเป็นที่อยู่อาศัยประเภท 1 (การใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ 
  • โซล่าเซลล์ระบบ On Grid จะสามารถขายไฟคืนได้ เนื่องจากเป็นโครงข่ายคู่ขนานกับการไฟฟ้า 
  • เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยจะต้องมีชื่อตรงกันกับชื่อบิลค่าไฟฟ้า และเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าต้องเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า

ในกรณีที่ชื่อผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าไม่ตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ให้ติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ใช้ไฟฟ้า เพื่อแก้ไขชื่อให้ตรงกันก่อนทำการขอยื่นผลิตไฟฟ้า

 

ขั้นตอนการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า

เมื่อตรวจสอบในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วว่าโซล่าเซลล์ของคุณ ตรงเกณฑ์ที่จะนำมาขายไฟฟ้าได้แล้ว ลำดับถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนการติดต่อขอขายโซล่าเซลล์กับการไฟฟ้า โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. หากสนใจขายไฟคืนการไฟฟ้า สามารถเข้ามายื่นคำขอได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง(mea) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (pea)
  2. กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขายค่าไฟฟ้า เตรียมเอกสารที่ต้องใช้แนบประกอบให้ครบ
  3. เมื่อส่งเรื่องในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว รอการอนุมัติจากการไฟฟ้า 7-10 วันทำการ
  4. ในกรณีที่คุณผ่านการอนุมัติทำเรื่องขายไฟฟ้า จะต้องชำระค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่เขตพื้นที่การไฟฟ้าที่ให้การดูแล ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 8,000 บาท และมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%
  5. การไฟฟ้าจะทำการนัดหมายเพื่อตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า และทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า และกำหนดวันจ่ายไฟเข้าระบบในเชิงพาณิชย์

การขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งทางสำหรับคนชอบความคุ้ม “ติดโซล่าเซลล์นั้นมีแต่ได้กับได้” ได้ทั้งไฟฟ้าไว้ใช้เอง และได้ไฟฟ้าที่เป็นกำไรไปขายคืนการไฟฟ้าได้อีกด้วย สนใจติดโซล่าเซลล์สามารถขอคำแนะนำและขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ รวมถึงขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งได้ที่ PSI.CO.TH รวมทั้งที่ช่องทางออนไลน์ของ PSI ทุกช่องทาง 

LINE : @PSI1247 

PSI CALL CENTER : 1247

FB : https://www.facebook.com/psisats 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ติดโซล่าเซลล์ สิทธิ์ค่าไฟฟรีไปใช้แบบยาวๆ