โซล่าเซลล์, สาระน่ารู้

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยเปลี่ยนโลก

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) หรือแสงจากดวงอาทิตย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงเดิมที่ต้องใช้ทรัพยากรบนโลกในการผลิต เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลเสียกับโลก อาทิ ภาวะโลกร้อน การสิ้นเปลืองทรัพยากร สภาวะอากาศที่แย่ลง ทำให้พลังงานทดแทนจึงเป็นพลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลก เโดนเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ส่วนจะช่วยอย่างไรบ้าง เราไปดูกัน

พลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร?

พลังงานแสงอาทิตย์ คือพลังงานที่ได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของแสงแดด แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือ พลังงานแสงและพลังงานความร้อนที่เป็นพลังงานสะอาด โดยใน 1 ชั่วโมงโลกจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์สูงถึง 174,000 เทระวัตต์ หรือเกือบเท่ากับพลังงานที่ทั้งโลกใช้ตลอดทั้งปี สร้างประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งให้ความอบอุ่นและช่วยให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสง อีกทั้งยังแปลงเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนโลก

ภาวะโลกร้อนส่งผลให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกสูงขึ้นทุกปี ส่งผลเสียร้ายแรงต่อมนุษย์ ทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย การใช้พลังงานที่มากขึ้นเป็นประวัติการณ์ทำให้ผู้คนหันมองหาพลังงานทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้ใกล้เคียงเดิมที่สุด ทั้งการปรับเปลี่ยนมาใช้รถ EV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน การใช้พลังงานน้ำ พลังงานลม รวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้า ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานที่นำมาหมุนเวียนเพื่อทดแทนทรัพยากรบนโลกที่กำลังจะค่อย ๆ หมดไป 

“พลังงานหมุนเวียน” คือพลังงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ วนไปไม่มีวันหมด โดยมีแหล่งผลิตจากธรรมชาติ เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์ การเลือกแหล่งพลังงานขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าจะนำพลังงานหมุนเวียนนั้นไปใช้งานในรูปแบบใด

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่นำมาผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ จะมีเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิกอนมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้แผ่นซิลิกอนบริสุทธิ์ เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนแผ่นโซล่าเซลล์จะทำให้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าประเภทกระแสตรงได้ ซึ่งพลังงานที่ได้จะเป็นพลังงานสะอาดเพราะไฟฟ้าที่ได้จะเกิดจากแสงอาทิตย์ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นพลังงานหมุนเวียนในอนาคตที่จะช่วยเปลี่ยนโลกได้ 

นอกจากพลังงานที่ผลิตได้จะไม่มีวันหมดแล้ว ยังสามารถผลิตไฟฟ้าโดยไม่เกิดการเผาไหม้ ไม่เกิดมลพิษและไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนปัญหาที่ทั่วทั้งโลกให้ความสำคัญและเร่งหาทางแก้ไข การที่ผู้คนหันมาใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์ จึงสามารถช่วยลดปัญหาปัญหาตรงนี้ไปได้มาก

ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด นำมาผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนหรือในภาคธุรกิจ พลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้กับผู้ที่หันมาเลือกใช้โซล่าเซลล์อีกด้วย 

โซล่าเซลล์พลังงานสะอาดแบบไหนเหมาะกับใคร?

โซล่าเซลล์นั้นมีหลายประเภท และแต่ละชุดนั้นก็มีความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปในเบื้องต้นเราสามารถเลือกได้จากจำนวนคนในครอบครัวหรือปริมาณการใช้ไฟของแต่ละบ้านเราจะมาแนะนำชุดโปรโมชั่นโซล่าเซลล์ของ PSI ซึ่งเป็นโซล่าเซลล์แบบออนกริดกัน

ชุด Easy Plug สิ่งที่ได้ในชุด

 • แผงโซล่าเซลล์ 420W 1 แผง
 • Easy Plug ปลั๊กไฟโซล่าเซลล์
 • อุปกรณ์จับยึด

โปรโมชั่นแถมฟรี PSI Smart Plug ปลั๊กไฟอัจฉริยะ ในชุดนี้เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กที่ใช้ไฟเดือนละไม่เกิน 1,000/เดือน จะสามารถช่วยให้คุณประหยัดไฟได้กว่า 2,500.-/ปี

ชุดโซล่าเซลล์ P16  สิ่งที่ได้ในชุด

 • แผงโซล่าเซลล์ MONO 520W 4 แผง
 • INVERTER 1,600W 1 เครื่อง
 • อุปกรณ์จับยึด

ชุดนี้เหมาะกับครอบครัวที่อยู่ประมาณ 3-4 ท่าน ที่ใช้ไฟเดือนละไม่เกิน 2,000/เดือน จะสามารถช่วยให้คุณประหยัดไฟได้กว่า 1,000.-/เดือน

ชุดโซล่าเซลล์ P33  สิ่งที่ได้ในชุด

 • แผงโซล่าเซลล์ MONO 520W 8 แผง
 • INVERTER 3,300W 1 เครื่อง
 • อุปกรณ์จับยึด

ชุดนี้เหมาะกับครอบครัวที่อยู่ประมาณ 4-6 ท่าน ที่ใช้ไฟเดือนละไม่เกิน 4,000/เดือน จะสามารถช่วยให้คุณประหยัดไฟได้กว่า 2,000.-/เดือน

ชุดโซล่าเซลล์ P50 สิ่งที่ได้ในชุด

 • แผงโซล่าเซลล์ MONO 520W 12 แผง
 • INVERTER 5,000W 1 เครื่อง
 • อุปกรณ์จับยึด

ชุดนี้เหมาะกับครอบครัวที่อยู่ประมาณ 6 ท่านขึ้นไป ที่ใช้ไฟเดือนละไม่เกิน 6,000/เดือน จะสามารถช่วยให้คุณประหยัดไฟได้กว่า 3,000.-/เดือน

โดยทุกชุดของโซล่าเซลล์ PSI นั้นจะได้รับการติดตั้งฟรีจากช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และรับประกันสินค้า 5 ปี ประกันสิทธิภาพถึง 25 ปี มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

สนใจอยากติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถติดต่อ PSI เพื่อขอคำปรึกษา-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PSI Call Center 1247 หรือเว็บไซต์  PSI.CO.TH รวมทั้งที่ช่องทางออนไลน์ของ PSI ทุกช่องทาง LINE: @PSI1247 FB : https://www.facebook.com/psisats 

โซล่าเซลล์ PSI ใช้แล้วไม่ผิดหวัง ช่วยคุณประหยัดไฟได้ล้านเปอร์เซ็นต์!

บทความที่เกี่ยวข้อง


โซล่าเซลล์ PSI ช่วยคุณประหยัดไฟได้ล้านเปอร์เซ็นต์!