บริการติดตั้ง

ให้บริการช่างผ่าน Application โดยสามารถเรียกใช้บริการตามที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการ มี QR-Code ลูกค้า สะดวกต่อการผูกข้อมูล