สาระน่ารู้, พลังงาน

ปั๊มหอยโข่ง VS ปั๊มซับเมอร์ส เกษตรกรยุคใหม่เลือกใช้แบบไหนดี?

เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์คืออะไร? 

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยโข่งก็ดี หรือปั๊มซับเมอร์สก็ดี ล้วนเป็นนวัตกรรมที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผงโซล่าเซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปยังเครื่องปั๊มน้ำ โดยมีเครื่องอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับให้ก่อน เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถสูบน้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลไฟฟ้า นับว่าทั้งประหยัดและสะดวกสบาย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเกษตรกรยุคใหม่จึงควรรู้จักนวัตกรรมนี้

เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรจะมีขนาดและลักษณะแตกต่างกัน เกษตรกรจึงจำเป็นต้องเลือกปั๊มสูบน้ำให้ถูกกับพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊มน้ำชนิดนั้น ๆ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปั๊มหอยโข่งและปั๊มซับเมอร์ส

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำที่ชาวเกษตรกรนิยมใช้เป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะการทำงาน ของปั๊มชนิดนี้ จะใช้พลังงานจากมอเตอร์สร้างกระแสน้ำให้เกิดแรงเหวี่ยงส่งน้ำจากปลายใบพัดเข้าไปในตัวปั๊มน้ำหมุนวนตามแนวแกนและส่งไปที่ทางท่อน้ำออก  ระบบการเหวี่ยงของน้ำจึงมีความคล้ายกับปั๊มน้ำหอยโข่ง ซึ่งเรามักจะเห็นปั๊มหอยโข่งตามทุ่งนา หรือสวนไร่ต่างๆ  เพราะปั๊มหอยโข่งง่ายต่อการใช้งาน สะดวก และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี 

จะใช้ปั๊มหอยโข่ง ต้องใช้กับพื้นที่แบบไหน?

ปั๊มหอยโข่งเหมาะกับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสูบน้ำมาใช้ในปริมาณปานกลางถึงมาก สามารถใช้ส่งน้ำได้ไกล และส่งน้ำได้ในปริมาณมากทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึงการแจกจ่ายน้ำในระบบประปาของหมู่บ้านหรือบำบัดน้ำเสียชลประทาน ระบบอาคารครัวเรือน รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถใช้สูบของเหลวชนิดอื่น ๆ ได้ อย่างน้ำมัน เป็นต้น   

การสูบน้ำของปั๊มหอยโข่ง นิยมนำไปใช้กับงานที่ต้องการปริมาณการไหลของน้ำระดับปานกลางถึงมาก โดยมีความลึกไม่เกิน 8 เมตร แหล่งสูบน้ำที่เหมาะสำหรับปั๊มหอยโข่งจะเป็นแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง อ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินไม่มากนัก จึงจะทำให้ปั๊มหอยโข่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างดี

 

ปั๊มซับเมอร์ส

ในส่วนของปั๊มซับเมอร์ส หรือ ปั๊มบาดาล คือการขุดเจาะบ่อบาดาลและนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โดยลักษณะการทำงาน คือจุ่มหรือแช่ปั๊มลงไปใต้น้ำในบ่อหรือใต้ผิวดิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูดน้ำที่อยู่ลึกลงไปในชั้นผิวดินตั้งแต่ 10 เมตร – 100 เมตร และมีกำลังส่งน้ำความแรงสูง  ส่วนประกอบที่สำคัญของ            ปั๊มซับเมอร์ส คือมอเตอร์และใบพัด ทำหน้าที่ในการสูบน้ำจากระดับความลึกหลายระดับ

จะใช้ปั๊มซับเมอร์ส ต้องใช้กับพื้นที่แบบไหน?

ปั๊มซับเมอร์สจะเหมาะกับพื้นที่ภาคการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องการนำน้ำจากบ่อน้ำบาดาลมาใช้ ด้วยการดูดน้ำจากพื้นที่ที่มีความลึก แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊มซับเมอร์สและแผงโซล่าเซลล์ด้วย หากใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนน้อยไม่เหมาะสมกับพื้นที่ หรือขนาดของปั๊มซับเมอร์สเล็กเกินไป พลังงานในการสูบน้ำขึ้นมาใช้อาจไม่เพียงพอ เกิดปัญหาสูบน้ำไม่ขึ้น หรือปั๊มน้ำทำงานได้เพียง    วันละ 2 – 3 ชั่วโมง ดังนั้นการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์จะทำให้มีกำลังไฟฟ้ามากขึ้น ปั๊มน้ำเริ่มการทำงานได้เร็วขึ้นและสามารถปั๊มน้ำในปริมาณมากขึ้นต่อวันอีกด้วย 

 

 เรื่องควรรู้ของปั๊มหอยโข่งและปั๊มซับเมอร์ส

ประเภทจุดเด่นอื่นๆ

 

 

ปั๊มหอยโข่ง

1.  โครงสร้างและส่วนประกอบไม่ซับซ้อน

2.   ติดตั้งง่ายตามความต้องการ

3.  ไม่มีวาล์วหรือลูกสูบ

4. ดูแลรักษาได้ง่าย หาซื้ออะไหล่ง่าย

1.  สูบน้ำได้ความลึกไม่เกิน 8 เมตร ในกรณีใช้ปั๊มหอยโข่งชนิดเจ็ตคู่ จะสูบน้ำได้ลึกขึ้น แต่ใช้พลังงานค่อนข้างสูง

2. ก่อนจะสูบน้ำต้องมีการล่อน้ำ (ถ้าหากว่าเครื่องสูบน้ำนั้นไม่มีลิ้นหัวกะโหลกหรืออุปกรณ์ล่อน้ำอัตโนมัติ)

 

 

  ปั๊มซับเมอร์ส

1.  สูบน้ำได้ลึกสูงสุด 110 เมตร

2.  กำลังวัตต์มากถึง 2,200

3.  ใช้สูบน้ำขึ้นที่สูงได้เป็นอย่างดี

4.   ไม่ต้องล่อน้ำ 

1. ต้องเตรียมอุปกรณ์โดยติดตั้งให้ปั๊ม            ซับเมอร์สสูงกว่าบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ดูดโคลนแทนน้ำ

2. ราคาค่อนข้างสูง หากการทำงานที่ใช้การปั๊มน้ำน้อย ต้นทุนไม่เยอะ จะทำให้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร

3. เมื่อมอเตอร์เกิดการเสียหายหรือมีปัญหาจะไม่สามารถซ่อมแซมได้

4.หากต้องการใช้ปั๊มซับเมอร์สที่ขนาดใหญ่ขึ้น จะใช้กำลังไฟเยอะ จึงอาจจะต้องเพิ่มแผง     โซล่าเซลล์ให้มากขึ้น

หมายเหตุ –  การล่อน้ำ คือวิธีการไล่อากาศในเครื่องปั๊มน้ำออกก่อน เมื่อความดันอากาศในปั๊มน้อยลง น้ำจะสามารถไหลเข้ามา จึงจะสามารถปั๊มน้ำขึ้นมาได้ 

สรุปได้ว่า ถ้าต้องการเลือกว่าควรใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไหน จะต้องเลือกโดยคำนึงถึงข้อจำกัดและการใช้งานในพื้นที่ที่มีอยู่ หากเลือกใช้ปั๊มหอยโข่ง เหมาะกับพื้นที่ภาคเกษตร ทำไร่นา ทำสวนผักผลไม้ ทำฟาร์มสัตว์ หรือการบำบัดน้ำเสียในอาคารครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดี  แต่หากเลือกใช้ปั๊มน้ำซับเมอร์ส จะต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการสูบน้ำลึกจากบ่อบาดาลมาใช้ หรือในการเกษตรที่ขาดแคลนน้ำ พื้นที่ที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง ปั๊มซับเมอร์สสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เช่นกัน ในปั๊มน้ำแต่ละชนิดหากเลือกตรงกับความต้องการใช้งาน จะทำให้ปั๊มน้ำชนิดนั้นๆ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สำหรับชาวเกษตรกรยุคใหม่ที่กำลังมองหาปั๊มโซล่าเซลล์  ให้ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน ต้องปั๊มน้ำของ PSI เพราะมีคุณภาพสูง ใช้งานได้นาน มีความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานการผลิต นำพลังงานมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญสามารถลดต้นทุนให้ชาวเกษตรกรได้อีกด้วย

สนใจสอบถามข้อมูล ขอรับคำปรึกษา และดูสินค้าได้ที่ PSI.CO.TH หรือติดต่อผ่าน Call Center ด้วยหมายเลข 1247 รวมทั้งช่องทางออนไลน์ของ PSI ทุกช่องทาง

LINE: @PSI1247 | Facebook: https://www.facebook.com/psisats

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มซับเมอร์ส เกษตรกรยุคใหม่เลือกใช้แบบไหนดี?