โซล่าเซลล์, สาระน่ารู้

เลือกลงทุนระบบโซล่าเซลล์แบบไหน ที่คุ้มค่าและเหมาะกับเรา

ปฏิเสธไม่ได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะไฟฟ้าคือพลังงานหลักที่เราจำเป็นต้องใช้ และใช้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญคือปัญหาค่าไฟที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี เพราะเหตุนี้พวกเราจึงคิดค้นวิธีที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า และผลิตพลังงานความร้อนให้พวกเราได้ใช้นั้นเอง 

การติดตั้งโซล่าเซลล์จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ และเป็นตัวช่วยที่ดี เพราะแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งง่าย ลงทุนครั้งเดียวแต่อายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี สามารถช่วยให้อาคารบ้านเรือนหรือโรงงานที่ติดตั้งลดต้นทุนและประหยัดไฟได้มากขึ้น ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวอีกด้วย อีกทั้งประเทศไทยยังอยู่ในเขตศูนย์สูตรทำให้มีช่วงเวลาที่รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานาน เฉลี่ยวันละ 6-7 ชั่วโมง จึงสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จุดคุ้มทุนในการติดตั้ง Solar Roof

ระบบโซล่าเซลล์มีกี่ประเภท แต่งต่างกันอย่างไร ?  

ก่อนจะลงทุนอะไร ต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด จึงควรศึกษาเรื่องระบบโซล่าเซลล์ไว้ก่อน ซึ่งระบบโซล่าเซลล์ได้แบ่งตามลักษณะการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้าออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. ระบบโซล่าเซลล์ On Grid  2. ระบบโซล่าเซลล์ Off Grid และ 3. ระบบโซล่าเซลล์ Hybrid

ระบบโซล่าเซลล์ On Grid

ระบบโซล่าเซลล์แบบ On Grid คือระบบที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการไฟฟ้า โดยจะมีแผงโซล่าเซลล์เป็นตัวผลิตไฟฟ้าต่อเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ที่จะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสไฟสลับ ต่อเข้าระบบไฟบ้านเพื่อนำมาใช้จ่ายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์ On Grid และจะใช้งานได้อย่างคุ้มค่า จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ไฟมากในช่วงเวลากลางวัน เช่น ผู้อาศัยในอาคารบ้านเรือน ทำงานสำนักงานต่าง ๆ วัด โรงเรียน ออฟฟิศ หรือผู้ที่ยัง Work form home ในช่วงนี้ เพราะระบบนี้จะใช้แผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน เมื่อถึงช่วงกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้ว ระบบก็จะสลับไปดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แทน

ระบบโซล่าเซลล์ Off Grid

       ในส่วนของระบบโซล่าเซลล์แบบ Off Grid คือการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ต้องพึ่งระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้า แต่จะสำรองไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไว้ที่แบตเตอรี่ ผู้ใช้สามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และจ่ายไฟเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลย แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้จะต้องรองรับไฟฟ้ากระแสไฟตรงเท่านั้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นกระแสไฟสลับ เราจึงต้องมีอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการแปลงไฟฟ้าก่อนที่จะนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ นั่นเอง 

สำหรับผู้ที่เหมาะสมใช้งานระบบโซล่าเซลล์ Off Grid ก็คือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น ป่า เขา หรือผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน เพราะระบบโซล่าเซลล์ Off Grid จะนำพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่มาใช้งาน แม้ไม่มีแสงอาทิตย์ก็ยังมีไฟฟ้าให้ใช้อยู่ แต่ข้อเสียคือหากพลังงานที่สำรองไว้หมดลงแล้วก็จะไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้จนกว่าจะมีแสงอาทิตย์ให้ผลิตไฟฟ้าขึ้นใหม่

ระบบโซล่าเซลล์ Hybrid

       ระบบโซล่าเซลล์แบบสุดท้ายที่กล่าวถึงก็คือ ระบบโซล่าเซลล์ Hybrid ที่มีการผสมผสานทั้งระบบ On Grid และ Off Grid เข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะนำแบตเตอรี่มาสำรองพลังงานไฟฟ้าทำให้สามารถใช้จ่ายไฟได้ในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ในกรณีที่มีแสงอาทิตย์ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าเก็บเข้าแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าใหม่ เพื่อนำมาใช้งานครั้งต่อไป หากกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ระบบจะไปดึงไฟบ้านมาใช้อีกทีหนึ่ง  

         สำหรับผู้ที่เหมาะสมใช้งานระบบโซล่าร์เซลล์ Hybrid ได้คุ้มค่า คือผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการประหยัดไฟและลดต้นทุนในระยะยาว อีกทั้งต้องการใช้ไฟฟ้ามาก ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน พื้นที่ต้องมีไฟฟ้าเข้าถึง จุดด้อยของระบบนี้คือใช้อุปกรณ์เยอะ เนื่องจากเป็นการนำระบบโซล่าเซลล์ On Grid และ Off Grid มารวมกัน ต้นทุนจึงสูง จุดคืนทุนอาจใช้เวลานานหลายปี

ลงทุนติดระบบโซล่าเซลล์คุ้มค่าจริงหรือ?

แน่นอนว่าหลาย ๆ คนที่สนใจอาจจะเกิดความลังเลว่าจะติดระบบโซล่าเซลล์ดีไหม? ติดแล้วจะคุ้มหรือไม่? แล้วจะคืนทุนเมื่อไหร่? ต้องบอกเลยว่าการลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้น จะคุ้มค่าได้เมื่อเราเห็นผลกำไรที่ได้รับกลับมาหลังจากอายุการใช้งานกว่า 25 ปี เมื่อคำนวณระยะเวลาในการคืนทุนที่เรียกว่าคุ้มค่า โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่การใช้งาน 3 – 5 ปี หลังจากการใช้งานปีที่ 6 เป็นต้นไป คือกำไรจากการประหยัดไฟของผู้ติดระบบโซล่าเซลล์ไปตลอดจนถึงปีที่ 25 กำไรอย่างน้อย 2 เท่า เมื่อเทียบจากเงินที่ลงทุนไป นับว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่คุ้มค่ามากอย่างแท้จริง  

กล่าวโดยสรุปในการเลือกลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ซึ่งปัจจัยหลักก็คือค่าไฟหรือปริมาณไฟที่ใช้ในแต่ละเดือน ปัจจัยรองลงมาคือการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่มีความเหมาะสมกับตัวเรา หากเราใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในช่วงเวลากลางวัน และอยู่ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ On Grid จะคุ้มค่า คืนทุนไว ตอบโจทย์การใช้งานกับผู้ใช้ในวงกว้าง แต่หากเราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึง เป็นผู้ที่ใช้ไฟมากในช่วงเวลากลางคืนหรือมีปัญหาไฟดับบ่อย ๆ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Off Grid จะเหมาะสมในการลงทุน และสุดท้าย ถ้าหากเราต้องการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน อีกทั้งต้องการลดต้นทุนในระยะยาว การลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ Hybrid ก็จะช่วยลดปัญหารวมถึงลดค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าจนเป็นที่พึงพอใจ

สุดท้ายนี้ในมุมมองของนักลงทุน แน่นอนว่าเมื่อมีการลงทุนแล้ว สิ่งที่คาดหวังตามมาก็คือผลกำไรที่จะเกิดขึ้น กำไรจากการลงทุนติดโซล่าเซลล์จะเกิดขึ้นหลังจากคืนทุน กล่าวคือเมื่อติดโซล่าเซลล์ไปได้สักพักจนกระทั่งส่วนต่างของค่าไฟที่ลดลงหักลบค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งจนหมดแล้ว ผู้ลงทุนก็จะเหมือนได้ใช้ไฟฟรีจากไฟฟ้าที่ผลิตใช้เอง นี่เองคือกำไรที่กล่าวถึง

ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมา การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและจะมอบผลกำไรในระยะยาว ยิ่งใช้นานยิ่งได้กำไรและยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกอีกด้วย ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มทุนและคุ้มค่า หากใช้ตามความต้องการที่เหมาะสมกับตัวเราดังที่กล่าวไว้เบื้องต้น

ชุดโซล่าเซลล์ระบบออนกริดของ PSI มีให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งานของผู้ติดตั้ง เช่น ชุด P16 (1.6kW), ชุด P33 (3.3kW), ชุด P50 (5kW) โดยเฉลี่ยจะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-6 ปี แต่มีรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานนานถึง 25 ปี คิดอย่างคร่าว ๆ เท่ากับลงทุนเพียง 5 ปี ได้กำไรกลับมา 20 ปี และยังได้กำไรจากธรรมชาติคือพลังงานสะอาดที่นำมาใช้อย่างไม่มีวันหมด นับว่าลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ได้กำไรถึง 2 ต่อ

หากคุณกำลังมองหาชุดโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  ผ่านมาตรฐานการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกใช้โซล่าเซลล์ชุดใด ที่ PSI สามารถขอคำแนะนำและขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ รวมถึงขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งได้ที่ PSI.CO.TH รวมทั้งที่ช่องทางออนไลน์ของ PSI ทุกช่องทาง

LINE : @PSI1247 

PSI CALL CENTER : 1247

 FB : https://www.facebook.com/psisats

โซล่าเซลล์ PSI ช่วยคุณประหยัดไฟล้านเปอร์เซ็นต์!! ขอรับคำปรึกษาฟรี ติดตั้งฟรี ติดตั้งโดยช่างมาตรฐาน และมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

บทความที่เกี่ยวข้อง


โซล่าเซลล์ PSI ช่วยคุณประหยัดไฟได้ล้านเปอร์เซ็นต์!