สาระน่ารู้, โซลาร์เซลล์, โซล่าเซลล์

เรือโซลาร์เซลล์

ship solarcell

     เรือที่ติดโซลาร์เซลล์  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนเรือ  ที่กำลังได้รับความสนใจในตอนนี้ เนื่องจากมีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่ำลง เรือที่ติดโซลาร์เซลล์มีประโยชน์  ที่ไม่เพียงแค่ในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต

 

     1. การทำงานของเรือโซลาร์เซลล์

เรือโซลาร์เซลล์ใช้โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาของเรือเพื่อรับแสงอาทิตย์ จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้านี้จะใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์หรือระบบไฟฟ้าในเรือ การทำงานของเรือโซลาร์เซลล์จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของชุดโซลาร์เซลล์ ในการรับแสงอาทิตย์และประสิทธิภาพของระบบแปลงพลังงานไฟฟ้า

 

     2. ประโยชน์ของเรือโซลาร์เซลล์

     2.1 ลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิง

     เรือโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิงเป็นที่นิยม ในการใช้งานในระบบที่มีการเคลื่อนไหวช้า เช่น การท่องเที่ยว

     2.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

     การใช้เชื้อเพลิงที่มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า หรือไม่มีก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดการกระทำที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

     2.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน

     การใช้พลังงานที่มีที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการตัดสินใจในการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน

 

     3. การใช้งานและการพัฒนา

     การใช้งานเรือโซลาร์เซลล์นั้น ให้ความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ยังคงต้องพัฒนาต่อไป โดยมีการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของชุดโซลาร์เซลล์และระบบจัดเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งานและการใช้พลังงานได้มากขึ้น ในอนาคตเรือโซลาร์เซลล์เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้พลังงานที่มีที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทน สามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่เพียงแต่ในการขับเคลื่อนยานพาหนะและเรือแต่ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อาชีพการเกษตร  ชมคลิป

 

** หากสนใจ แผงโซลาร์เซลล์  หรืออยากติดตั้งชุดโซล่าร์เซลล์จาก PSI
สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่
PSI Call Center : 1247
Line: @PSI1247
Website : https://www.psi.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/psisats