สาระน่ารู้, โซลาร์เซลล์, โซล่าเซลล์

ติดโซลาร์เซลล์เสี่ยงไฟไหม้บ้าน?

ติดโซลาร์เซลล์เสี่ยงไฟไหม้บ้าน

การเกิดไฟไหม้บนแผงโซลาร์เซลล์สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเทคนิคที่ไม่ได้มาตรฐานสภาพแวดล้อม หรือ การใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม และปัญหาในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ได้

ข้อบกพร่องในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ได้แก่

1.การออกแบบและวางแผนที่ไม่เหมาะสม

ในการติดแผงโซลาร์นั้นต้องมีระยะห่างจากหลังคา ถ้าทำการออกแบบวางไม่ดี ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการระบายความร้อนที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลแผงไหม้ได้  ควรเลือกช่างติดตั้งเป็นมืออาชีพได้มาตรฐานและรับประกัน

2.การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

จะทำให้ระบบการทำงานของอิเล็กตรอน บนแผงโซลาร์เซลล์นั้นไม่เสถียรและมีอายุการใช้งานที่สั้น ควรเลือกใช้แบรนด์ที่ได้มีมาตรฐานวางใจได้

3.การติดตั้งที่ไม่เป็นมืออาชีพ

นั้นนำไปสู่ปัญหา เช่น การต่อวงจรที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการอาร์ค , การยึดแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่แข็งแรง หรือการติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ควรเลือกช่างติดที่มีมาตราฐานและได้รับการรับรอง

4.ความเสียหายจากสัตว์หรือแมล

อาจทำให้สายไฟชำรุดที่เชื่อมต่อกันเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นขี้นกที่เลอะบนแผงนั้นก็ทำให้การผลิตพลังงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ควรทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ ทุก ๆ 6 เดือนอย่างสม่ำเสมอ 

5.ข้อผิดพลาดของระบบการตรวจสอบและการควบคุม

หลังการติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์แล้ว ช่างหรือผู้ติดตั้งควรทำการตรวจสอบสายไฟให้ครบ เช็คความร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เราควรเลือกบริษัทติดตั้งที่ได้รับ การรับรองมีรับประกันสินค้า

 

การขัดข้องของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ หากมีข้อบกพร่องหรือเสียหาย ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้

การขัดข้องของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์โดยรวม สาเหตุหลักๆ ของการขัดข้อง ได้แก่

1.ความเสียหายของแผงโซลาร์เซลล์

การแตกหรือเสียหายของแผงโซล่าเซลล์อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่รุนแรง, การตกของวัตถุหนัก, หรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานเป็นเวลานาน

2.การเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่ดี

ไม่แน่นหนาหรือชำรุดสามารถทำให้เกิดปัญหาในระบบไฟฟ้า ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง หรือระบบหยุดการทำงาน

3.ปัญหาที่อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ที่ชำรุดหรือมีปัญหาสามารถทำให้การแปลงพลังงานจากกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายไฟ

4.ความเสียหายจากสัตว์ป่าหรือแมลง

สัตว์ป่าหรือแมลงบางชนิดอาจทำความเสียหายต่อสายไฟหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบโซลาร์เซลล์

5.ข้อผิดพลาดของระบบการตรวจสอบและการควบคุม

ระบบการตรวจสอบหรือการควบคุมที่มีข้อผิดพลาดอาจทำให้ไม่สามารถตรวจจับหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 

คุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพต่ำ ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการผลิตที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีผลกระทบต่อระบบโซลาร์เซลล์หลายประการ เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และอาจนำไปสู่ปัญหาในการใช้งาน

1.ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำ

แผงโซล่าเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพมักมีประสิทธิภาพในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

2.อายุการใช้งานที่สั้น

วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีคุณภาพต่ำ ทำให้แผงโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ลดอายุการใช้งานของระบบโซล่าเซลล์

3.ความทนทานต่อสภาพอากาศ

แผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น ลมแรง, หิมะ, ฝนกรด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายกว่า

4.ปัญหาเรื่องความปลอดภัย

วัสดุที่ใช้ในแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัย เช่น การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

5.การรับประกันที่จำกัดหรือไม่มี

ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานมักไม่มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ใช้ไม่มีความคุ้มครองหากเกิดปัญหา

6.ประสิทธิภาพที่ลดลงเร็วกว่าปกติ

แผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานมักมีการลดลงของประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วกว่าแผงคุณภาพสูง ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมบ่อยครั้ง

7.การเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพ

ได้รับการรับรองจากมาตรฐานที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

การบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์ ที่ไม่เหมาะสม

การไม่ตรวจสอบหรือบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์อาจทำให้เกิดปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ในที่สุด

การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่เหมาะสมสามารถนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบมีปัญหาเหล่านี้ :

1.การสะสมของสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองแผงโซลาร์เซลล์

ไม่ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมออาจทำให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกสะสมบนผิวแผง ซึ่งลดประสิทธิภาพในการดูดซับแสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้า

2.การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุดโซลาร์เซลล์อย่างไม่เพียงพอ

การไม่ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เช่น อินเวอร์เตอร์, ระบบต่อสายไฟ และตัวยึดแผงโซลาร์เซลล์อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยและการขัดข้องของระบบ

3.การไม่ปรับแต่งหรืออัพเดทระบบโซลาร์เซลล์

การบำรุงรักษาที่ไม่รวมถึงการปรับแต่งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจทำให้ระบบโซลาร์เซลล์ไม่ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

4.การใช้วิธีการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่เหมาะสม

ถ้าใช้สารเคมีที่รุนแรงหรือวิธีทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายบนผิวแผงโซลาร์เซลล์

5.การละเลยการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ หลังเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ

เช่น หลังจากมีเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง การไม่ตรวจสอบอาจทำให้ไม่รู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

7.การบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์อย่างเหมาะสม

ควรตรวจสอบและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การปรับแต่งและอัปเดตระบบ และการใช้วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลรักษา การทำเช่นนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโซลาร์เซลล์.

ด้วยเหตุผลนี้ การป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว สำคัญที่สุดคือการติดตั้งที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง , การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพวัสดุไม่ลามไฟ , การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และการตรวจสอบอย่างเป็นประจำเพื่อตรวจจบปัญหาก่อนที่จะลุกลาม

 

ติด PSI โซลาร์เซลล์  (Solar Cell)  ปลอดภัยแน่นอน

  1. ชุดโซลาร์เซลล์ PSI อุปกรณ์มีคุณภาพและได้รับการรับรอง กฟผ. และ กฟน. และอุปกรณ์นั้นผ่านการทดสอบมาตรฐานและได้รับการรับรอง
  2. การติดตั้งควรทำโดยช่างที่มีมาตรฐานบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ลูกค้าวางใจในระบบถูกติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  3. บริษัท PSI มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง รวมถึงการคำนึงถึงระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง และประเภทของหลังคา เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้
  4. บริษัท PSI มีบริการ การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัย
  5. การบริการ การติดตั้งมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ หรือการป้องกันการลัดวงจร สามารถช่วยป้องกันการเกิดไฟไหม้จากระบบโซลาร์เซลล์ได้
  6. ชุดโซลาร์เซลล์ PSI เลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อไฟและไม่ลามไฟ ลดความเสี่ยงของการรุกไฟได้

หากสนใจสั่งซื้อชุดโซลาร์เซลล์ จาก PSI หรืออยากติดตั้งโซลาร์เซลล์ สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่
 PSI Call Center : 1247
Line: @PSI1247
Website : https://www.psi.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/psisats