จานดาวเทียม, ข้อมูลเทคนิค, สาระน่ารู้, สื่ออื่นๆ

ทีวีไม่มีสัญญาณ ทำอย่างไรได้บ้าง?

ทีวีไม่มีสัญญาณ ทำอย่างไรได้บ้าง?

                 ทีวีไม่มีสัญญาณเกิดได้หลายกรณี อาจเป็นปัญหาที่กล่องรับสัญญาณ ที่ตัวทีวี หรือ อาจเกิดจากสาย LNB เคลื่อน ทำให้สัญญาณและคุณภาพการรับชมช่องต่างๆ มีปัญหา

ซึ่งเบื้องต้นเราสามารถทำการตรวจเช็คได้โดยการ

    • กดปุ่ม INFO เช็คสถานะความแรง กับคุณภาพสัญญาณ ซึ่งโดยประมาณจะต้องมีความแรงอยู่ที่ 70% และคุณภาพ 45% ขึ้นไป  จึงจะสามารถรับชมภาพได้
    • หากสัญญาณ ความแรงต่ำกว่า 70% และคุณภาพต่ำกว่า 45% อาจเกิดจากสาย LNB หากยังไม่สามารถ รับชมได้ แนะนำให้ติดต่อช่างเพื่อทำการปรับหน้าจาน
    • หากสัญญาณความแรงสูงกว่า 70% และคุณภาพสูงกว่า 45% และยังไม่สามารถรับชมได้ ให้ลองกดปุ่ม ปิดเสียง ค้างไว้ 5 นาที  เพื่อ Reset กลับไปค่าโรงงาน

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1247 หรือติดต่อช่างมาตรฐาน PSI ได้ที่ http://armservice.psisat.com/