สื่ออื่นๆ

ขยะพลาสติก ขยะล้นโลก

จากข่าวน่าสะเทือนใจเมื่อวาฬนำร่องครีบสั้นว่ายเข้ามาเกยตื้นใน คลองนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลาถูกพบว่าก่อนตายต้องทนทุกข์ทรมานเพราะกลืนขยะพลาสติกเข้าไปถึง 80 ชิ้นหรือ 8 กิโลกรัม ทำให้สังคมเริ่มหันมาสนใจเรื่องของการลดขยะพลาสติกในท้องทะเลกันมากขึ้น

จากการจัดอันดับประเทศที่มีการทิ้งขยะลงน้ำมากที่สุด ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกโดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 20 ของขยะทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งขยะพลาสติกต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี ทั้งที่การนำพลาสติกไปรีไซเคิล เกิดขึ้นไม่ถึง 1 ใน5 ทั่วโลก องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ระบุว่า ในแต่ละปียังมีการผลิตพลาสติกเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา ทั่วโลกผลิตพลาสติกเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มากถึง 322 ล้านตัน….หากเราทุกคนยังไม่ร่วมมือกันลดปริมาณการใช้พลาสติก ในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์ “ขยะล้นโลก” ที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ไม่ใช่เพียงชีวิตสัตว์ทะเลแต่ยังรวมถึงชีวิตของพวกเราทุกคน

เริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก ขวดน้ำดื่มพลาสติกถือเป็นสิ่งสิ้นเปลืองที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งและกลายเป็นขยะย่อยสลายยากทำลายสิ่งแวดล้อมในที่สุด  เครื่องแยกน้ำสะอาด PSI เราไม่ได้ใส่ใจเพียงแค่คุณภาพของน้ำดื่ม แต่เรายังใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ำสะอาดที่ถูกกลั่นกรองด้วยนวัตกรรม “WE” หรือ WATER EXTRACTION ที่จะช่วยกรองสิ่งปฏิกูลแม้ขนาดเล็กที่สุด เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดและดีต่อสุขภาพของคุณแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติก ลดปริมาณขยะลง เพื่อให้โลกยังสวยและสิ่งแวดล้อมยังสมบูรณ์ งดงาม
ร่วมสร้างโลกสวยด้วยการลดปริมาณขยะพลาสติก โดย เครื่องแยกน้ำ PSI สะอาด ล้าน%