ถ้าขวดพลาสติกทำร้ายโลก แล้วจะใช้อะไรแทนดีล่ะ?

พวกเราใช้ขวดพลาสติกกันจนเคยชิน จนเริ่มไม่แน่ใจว่าจะใช้ภาชนะใส่น้ำอะไรทดแทนเพื่อช่วยลดขยะพลาสติกได้บ้าง โจทย์นี้ง่ายมากๆเ...

Continue reading