ข่าวประชาสัมพันธ์, สาระน่ารู้

ไวรัส ‘โคโรน่า’ เชื้อร้ายที่ต้องรู้!

ไวรัส ‘โคโรน่า’ คืออะไร?

ไวรัสโคโรน่า หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปถึงโรคปอดอักเสบรุนแรง พบการระบาดได้ทั้งจาก สัตว์สู่คนและคนสู่คน โดยไวรัสโคโรน่ามีหลายสายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่เคยระบาดรุนแรง ได้แก่ ไวรัสซาร์ส (SARS-CoV) ที่เคยระบาดไปทั่วโลกในปี 2002 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 600 คน และไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) มีผู้เสียชีวิตเกือบ 900 คนในปี 2012 สำหรับไวรัสโคโรน่า ที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่าสายพันธุ์ก่อนๆ แต่ก็มีสิทธิที่เชื้อไวรัสจะพัฒนาตัวเองจนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดอยู่นี้ คาดว่าน่าจะมีศูนย์กลางการระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนแล้ว และเกิดการระบาดในอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดค่ะ

อาการของเชื้อไวรัส ‘โคโรน่า’

 • ระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ 14 วัน
 • มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูลไหล หายใจเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก
 • ความรุนแรงของโรคคือมีไข้ขึ้นสูง มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ บางรายถึงขั้นเสียชีวิต
  หากพบอาการเหล่านี้ ให้รีบพบแพทย์ทันที

กลุ่มเสี่ยง

 • เด็กเล็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีภาวะคุ้มกันบกพร่อง
 • คนดูแลหรือใกล้ชิดผู้ป่วย
 • บุคลากรทางการแพทย์

วิธีป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

 • หลีกเลี่ยงเดินทางไปอู่ฮั่น หรือเมืองใกล้เคียง
 • หากเดินทางต่างประเทศหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอหรือจาม สวมใส่หน้ากากอนามัย
 • ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
 • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่นผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)
 • รักษาร่างกายให้อบอุ่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ