กิจกรรมเพื่อสังคม

PSI ร่วมบริจาคสิ่งของกิจกรรมทางศาสนาของอิสลาม

กิจกรรมวันอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1440 PSI ร่วมบริจาคสิ่งของ

ทางบริษัท PSI ร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรมทางศาสนาของอิสลาม โดยการแจกพัด ปากกา ถุงผ้า ให้กับผู้ร่วมงาน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมในงาน

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”6″ height=”2-3″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12837″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12818″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12844″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”39% 20%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12839″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”47% 50%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-3″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12835″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[ux_banner_grid]

[col_grid span=”8″ height=”2-3″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12840″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”7% 16%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”2-3″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12821″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”17% 51%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”2-3″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12828″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”63% 53%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”2-3″ depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_banner height=”500px” bg=”12845″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[ux_slider visibility=”hidden” timer=”3000″]

[/ux_slider]