สาระน่ารู้, โซล่าเซลล์

5 เหตุผล ทำไม? พลังงานหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออนาคต

              ปัจจุบันพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นสิ่งที่จะทำให้ขับเคลื่อนไปยังอนาคต โดยพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นประโยชน์มากมายจากพลังงานทดแทน เรามาดูกันค่ะว่าอะไรเป็นเหตุผล ที่พลังงานทดแทนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตค่ะ

1. พลังงานหมุนเวียนช่วยลดสภาวะเรือนกระจก

                เนื่องจากปัจจุบันเรามีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองกันมากขึ้น ซึ่งพลังงานเหล่านั้นส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย อาทิ “ลดสภาวะเรือนกระจกหรือปรากฏการณ์เรือนกระจก” ส่งผลทำให้ฤดูหนาวสั้นลง ส่วนฤดูร้อนจะยาวนานขึ้น และอาจทำให้พื้นดินบางแห่งบนโลกกลายเป็นทะเลทราย ในเขตร้อนอาจจะมีพายุบ่อยครั้ง และรุนแรง ส่วนที่บริเวณขั้วโลก ความร้อน จะทำให้หิมะละลาย เมื่อหิมะละลาย ปริมาณน้ำในทะเลก็จะเพิ่มขึ้น มีผลต่อการเกิดอุทกภัย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพืช และสัตว์ เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ทำให้ปากใบของพืชปิด ไม่สามารถรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำได้ การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงสัตว์บางชนิดอาจได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื้อเยื่อตา ผิวหนัง และเป็นเหตุให้สัตว์ต่างๆ สูญพันธุ์ไปในที่สุด

                ซึ่งพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวต่อโลก ยกตัวอย่าง พลังงานหมุนเวียน ที่เรานำมาใช้ในปัจจุบัน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ โดยพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เป็นพลังงานสะอาดไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ อันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์ จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเลคทรอนิคส์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ปัจจุบันในประเทศไทย มีหลายหน่วยงาน ได้ทำการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ กันออกไปค่ะ

2. พลังงานหมุนเวียนช่วยลดควันพิษจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

                การใช้งานพลังงานสิ้นเปลืองในปัจจุบันที่มากเกินไป ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้ว มนุษย์อย่างเราก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ควันพิษจากท้องถนน จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ (การสันดาปหรือการเผาไหม้ทางเคมี) มลพิษทางเสียงจากรถต่างๆ และผลกระทบทางอ้อมที่ต้องเผชิญหลังจากสิ่งแวดล้อมเสียหาย การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน หรือใช้พลังงานที่ได้จากพลังงานหมุนเวียน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ค่ะ และยังช่วยลดมลพิษทางเสียง ทางอากาศ ส่งผลดีต่อสุขภาพ และช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยค่ะ

3. ราคาพลังงานหมุนเวียนไม่แพง และสามารถจับต้องได้

                ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ค่าใช้จ่ายก็ลดลงด้วยเช่นกัน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้ค่าไฟของผู้ที่นำมาใช้ลดลงและถูกลงด้วย อีกทั้งปัจจุบันมีการผลิต Solar cell ที่มากขึ้น และจำหน่ายในราคาที่คนทั่วไปจับต้องได้ ทำให้ผู้คนต่างนิยม และหันมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงตามค่ะ

4. พลังงานหมุนเวียนใช้ได้ไม่มีวันหมด

               เราอาจจะได้ยินคำกล่าวที่ว่า “สักวันน้ำก็จะหมดโลก ไฟฟ้าก็จะหมดลง” ซึ่งคำพูดดังกล่าว เป็นคำพูดที่เราอาจจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ว่าอีกไม่กี่ 10 ปี 20 ปี หรือ 50 ปี พลังงานเหล่านี้จะหมดไป แต่จนแล้วจนเล่า มาจนถึงปัจจุบันก็พบว่า พลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีวันหมดลงง่ายๆ ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้พลังงานเหล่านี้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์มากที่สุด โดยผู้พัฒนาหรือนักวิจัยส่วนใหญ่ ก็ได้พัฒนาและแปรรูปพลังหมุนเวียน ไปเป็นพลังงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ และตอบโจทย์ของมนุษย์ให้มากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนไปสู่อนาคตต่อไปค่ะ

5. พลังงานหมุนเวียนกำลังเป็นที่นิยม

                ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เราพบเจอในปัจจุบันส่งผลก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางสังคม หากบริษัทไหน หรือผลิตภัณฑ์ไหนนำเสนอด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก เรื่องดังกล่าวทำให้บริษัทจนถึงภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างแข็งขัน ตั้งแต่การปรับรูปแบบของบริษัทให้มีความ Clean ใช้พลังงานสะอาด มีการรีไซเคิลสิ่งต่างๆ มากขึ้น และนำเสนอ Product ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาจัดจำหน่าย

                เมื่อความนิยมของพลังงานสิ้นเปลืองชนิดอื่นๆ มีความต้องการในตลาดลดลง อนาคตที่เหลืออยู่ก็คือพลังงานหมุนเวียนที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์มากกว่า จึงตอบโจทย์และสนับสนุนความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมากขึ้น ดังนั้น พลังงานหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออนาคตอย่างมากค่ะ

                จากเหตุผลทั้ง 5 ข้อ ทุกท่านก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนนั้นมีประโยชน์กับเรามากแค่ไหน ซึ่งทั้งนี้หากเรานำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถช่วยเราลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมาก ทั้งยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพ และช่วยลดปัญหาภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยค่ะ