สาระน่ารู้, โซลาร์เซลล์

โซล่าเซลล์ PSI ตัวช่วยประหยัดไฟแห่งโลกอนาคต

โซล่าเซลล์ พลังงานแห่งโลกอนาคตเนื่องด้วยปัญหาค่าไฟแพง ปัญหาจากการปรับค่า Ft ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และปัญหาจากภาวะโลกร้อนการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องปรับอากาศ ฝุ่น PM2.5 การปรับตัวมา Work from home หลังจากวิกฤติโควิด19 ทำให้แต่ละบ้านมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้น จึงต้องหาทางออกในการประหยัดไฟ เพื่อลดค่าไฟในแต่ละเดือนและโซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

โซล่าเซลล์ คืออะไร ?

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิกอน มีหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC Current) ซึ่งพลังงานตรงนี้จะสามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ พลังงานที่ได้จะเป็นพลังงานสะอาดเพราะได้จากแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยพลังงานที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์ ไม่ใช่อุณหภูมิแต่อย่างใด 

ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท คือ

 • แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

  หรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะมอร์ฟัสโซล่าเซลล์ (Amorphous Silicon Solar Cells) มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น มารวมกันเป็นแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพการใช้งานค่อนข้างต่ำ ไม่เหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด ปัจจุบันมีผู้ใช้งานโซล่าเซลล์ประเภทนี้ไม่มากนัก แต่แลกมากับข้อดีที่ราคาถูกที่สุดถ้าเทียบกับโซล่าเซลล์รูปแบบอื่น

 • โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

  ทำจากซิลิกอนเหลวแบบแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์แต่ใช้จำนวนน้อยกว่า  ลักษณะแผงแต่ละเซลล์จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสไม่มีการตัดมุมมีสีน้ำเงินไม่เข้มมาก ใช้งานในช่วงอุณหภูมิสูงได้ดี และมีราคาถูกกว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์แต่ประสิทธิภาพการทำงานนั้นยังไม่สามารถเทียบเท่าได้

   

 • โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

  ทำมาจากผลึกซิลิกอนเชิงเดี่ยวความบริสุทธิ์สูง ลักษณะของแต่ละเซลล์เป็นสี่เหลี่ยมตัดมุม สีน้ำเงินเข้ม เป็นโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าโซล่าเซลล์แบบอื่น ๆ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีแม้อยู่ในสภาวะแสงน้อย มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี ใช้งานได้ดีในพื้นที่จำกัด แต่มีข้อเสียคือราคาสูงกว่าแบบอื่น ๆ

แต่ไม่ว่าโซล่าเซลล์แบบไหนก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานคือช่วยในการประหยัดไฟ ในยุคค่าไฟแพง โดยคุณควรเลือกประเภทของโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบของโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ช่วยประหยัดไฟได้ก็จริง แต่หากคุณซื้อโซล่าเซลล์ที่ระบบไม่เหมาะกับการใช้งาน อาจช่วยให้คุณประหยัดไฟได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เราจึงควรรู้จักระบบของโซล่าเซลล์ทั้งหมดก่อนจะทำการเลือกซื้อ

 • โซล่าเซลล์ระบบออนกริด (On Grid)

  เป็นระบบที่ใช้ทั้งไฟฟ้าเดิมจากการไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ โดยตัวแผงจะนำไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ไปแปลงผ่านตัวอินเวอร์เตอร์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โซล่าเซลล์ระบบออนกริดเหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟมากในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากไม่มีแบตเตอร์รี่เท่ากับว่าการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันจะเป็นการใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ และเมื่อถึงช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วก็ไปใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าตามปกติ
  การติดตั้งโซล่าเซลล์ประเภทนี้ต้องทำการขออนุญาตการไฟฟ้าก่อนการติดตั้ง เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่นิยมที่สุด คืนทุนได้ไวและมีราคาถูกกว่าโซล่าเซลล์ระบบไฮบริด

 • โซล่าเซลล์ระบบออฟกริด (Off Grid)

  หรือโซล่าเซลล์ระบบ Stand Alone ไม่ต้องทำการขออนุญาตการไฟฟ้าก่อนการติดตั้ง โซล่าเซลล์ระบบนี้เหมาะกับผู้ที่ใช้ไฟมากในช่วงเวลากลางคืน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านเฉพาะเวลากลางคืน หรือการใช้ในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น พื้นที่ห่างไกล บนเขาบนดอย เพราะจะมีการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้เก็บสำรองไว้ในแบตเตอร์รี่เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่อื่น และเพื่อใช้ในเวลากลางคืน แต่ข้อเสียคือหากไฟฟ้าที่สำรองไว้ในแบตเตอร์รี่หมดจะไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้จนกว่าจะมีแสงอาทิตย์ขึ้นในวันถัดไป 

 • โซล่าเซลล์ระบบไฮบริด (Hybrid Grid)

  โซล่าเซลล์ระบบลูกผสมระหว่าง ระบบออนกริด (On Grid) และระบบออฟกริด (Off Grid) มีการใช้ไฟฟ้าจากทั้งแผงโซล่าเซลล์และไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ในช่วงเวลากลางวันหากแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกินกว่าที่ใช้แบตเตอร์รี่จะเก็บไฟฟ้าสำรองไว้ เพื่อนำไปใช้ในเวลากลางคืนได้ และหากในเวลากลางคืนไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่ไม่เพียงพอก็จะไปดึงไฟบ้านมาใช้อีกที เหมาะกับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวันจะช่วยให้ประหยัดไฟได้มาก แต่ข้อเสียคือต้นทุนสูง และอาจคืนทุนได้ช้ากว่าแบบอื่น

โซล่าเซลล์พลังงานทดแทนในโลกอนาคต

ในปัจจุบันโซล่าเซลล์ ได้รับความนิยมอย่างมากหากใครสังเกตจะเห็นคนติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากันมากขึ้นเพราะเทรนด์พลังงานสะอาดกำลังถูกนำมาปรับใช้ในโลกอนาคต เนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งฝุ่น ภาวะโลกร้อน มลพิษต่าง ๆ การปรับใช้รถยนต์แบบสันดาป เป็นรถยนต์ไฟฟ้า การใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น ลม น้ำ และแสงอาทิตย์ตัวนำในการสร้างไฟฟ้าผ่านแผงโซล่าเซลล์ เป็นตัวช่วยในการประหยัดไฟเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรให้กับโลก เพื่อให้ปัญหาในปัจจุบันไม่ทวีความรุนแรงให้กับโลกในอนาคต 

นอกจากนี้โซล่าเซลล์ยังช่วยประหยัดไฟ ประหยัดเงินในกระเป๋า เป็นตัวช่วยในการต่อสู้กับปัญหาค่าไฟแพงได้อย่างดีเยี่ยม การได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวการันตีได้อย่างดีว่าคุณจะประหยัดไฟได้แบบไม่มีขีดจำกัดนอกเสียจากพระอาทิตย์จะหยุดส่องแสง คำว่าโซล่าเซลล์เป็นพลังงานทดแทนในโลกอนาคตจึงไม่ใช่คำที่เกินจริงแต่อย่างใด

ซื้อโซล่าเซลล์ยี่ห้อไหนดี ?

โซล่าเซลล์ในท้องตลาดมีอยู่หลายยี่ห้อนอกจากปัจจัยที่เราต้องดูให้เหมาะกับตัวเราในเบื้องต้นแล้ว ต้องดูยี่ห้อที่ได้มาตรฐานและมีศูนย์บริการครอบคลุม บริการหลังการขายที่ดีเพราะโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี การเลือกซื้อโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลเสียได้ในระยะยาว

โซล่าเซลล์ psi คือโซล่าเซลล์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขายที่ดี มีชุดโซล่าเซลล์หลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ชุดโซล่าเซลล์ Easy Plug โซล่าเซลล์ psi ระบบออนกริด (On Grid) ในชุดเริ่มต้น ที่ชุดเดียวช่วยคุณประหยัดไฟได้กว่า 600.-/เดือน สิ่งที่ได้ภายในชุดนี้คือ

 • แผงโซล่าเซลล์แบบ โมโนคริสตัลไลน์ 440W จำนวน 2 แผง
 • Easy Plug 400W จำนวน 2 ตัว
 • CT กันกระแสไฟย้อนกลับ 2 ตัว

สินค้ารับประกันนานถึง 5 ปี ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 28,000.- เท่านั้น บ้านไหนใช้ไฟเยอะในช่วงกลางวันโซล่าเซลล์ psi ชุดนี้ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดไฟอย่างแน่นอน

ชุดโซล่าเซลล์ Hybrid Pro4 โซล่าเซลล์ psi ระบบไฮบริด (Hybrid Grid) หมดปัญหาเรื่องไฟตก ไฟดับ เราก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้ สิ่งที่ได้ภายในชุดนี้คือ

 • แผงโซล่าเซลล์แบบ โมโนคริสตัลไลน์ 440W จำนวน 8 แผง
 • INVERTER HYBRID PRO 4 + WIFI PRO/1 EA.
 • ชุดกล่องคอนโทรล PC4/6/1EA.
 • แบตเตอรี่ Deep Cycle Gel 24V 100AH สายไฟ #25 แดง/ดำ 2M/1EA.
 • พร้อมอุปกรณ์จับยึด

สินค้ารับประกันนานถึง 5 ปี พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี (ฟรีบริการตรวจเช็คระบบ 2 ครั้ง) เหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่ใช้ไฟจำนวนมากทั้งกลางวันและกลางคืน หรือเหมาะกับบ้านที่เปิดเป็นบริษัทขนาดเล็กก็สามารถช่วยประหยัดไฟได้ดีเช่นเดียวกัน ราคาพร้อมติดตั้งเพียง 159,000.- (ปกติ 179,000.-)

เลือกชุดโซล่าเซลล์ในแบบที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ หากยังมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือ สนใจอยากติดตั้งโซล่าเซลล์ สามารถติดต่อ PSI เพื่อขอคำปรึกษา ได้ที่ศูนย์บริการทุกสาขาทั่วประเทศ

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PSI Call Center 1247 หรือเว็บไซต์  PSI.CO.TH รวมทั้งที่ช่องทางออนไลน์ของ PSI ทุกช่องทาง LINE: @PSI1247 FB : https://www.facebook.com/psisats 

โซล่าเซลล์ PSI ใช้แล้วไม่ผิดหวัง ช่วยคุณประหยัดไฟได้ล้านเปอร์เซ็นต์!

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *