ข่าวประชาสัมพันธ์

ยุติการออกอากาศช่อง PSI SARADEE

ช่องรายการ PSI SARADEE ลำดับช่อง 99 ขอยุติการออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป