ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ด่วน!

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 

1. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์  1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

1.ประสานงานและบรีฟงานกับ Agency ทุกเดือน

2.อัพเดทข้อมูลต่างๆ ในเว็ปไซต์บริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน

3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้านข้อมูลสื่อการตลาด

4.เขียนบทความ(content) ที่เกี่ยวข้อง

5.สรุปการเข้าชมและการตอบรับรายเดือนด้าน marketing

***สถานที่ทำงาน 588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร***

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

– สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้ดี

– มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้

– มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

 

2. เจ้าหน้าที่กราฟิก 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

1. ออกแบบกราฟฟิกทั้งสื่อ ภาพนิ่ง และสื่อวีดีโอ

2. ออกแบบสื่อบรรจุภัณฑ์

3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

***สถานที่ทำงาน 588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร***

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี

– การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก

– ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการออกแบบกราฟฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟิก

– สามารถการใช้โปรแกรมตระกูล Adobe เช่น Photo shop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี

– สามารถใช้งานโปรแกรม 3D Max , C4D ได้เป็นอย่างดี

 

3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

1. วางแผนและบริหารสื่อออนไลน์และออฟไลน์

2. วางแผนสื่อที่ใช้ในงาน event ในงานบริษัท

3. วางแผนและบริหารช่องทางการขาย Online : Lazada, Shopee, Line, Facebook, website

4. ดูแลหน้าร้าน บริหารการขายช่องทางออฟไลน์

5. วางแผนบริหารสต็อกสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์

***สถานที่ทำงาน 588 ซ.ศรีนครินทร์16 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร***

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี

– การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

– ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการตลาดและการบริหารคน

– มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมได้

– มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดี รับฟังลูกค้า สื่อสารกับผู้อื่นได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้

 

4. ช่างติดตั้ง 2 อัตรา (พีเอสไอ เซอร์วิส)

เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

รายละเอียดงาน

1. ติดตั้งและให้บริการสินค้าของบริษัท

2. ดำเนินการเบิก-คืนสินค้าที่ใช้ในการติดตั้ง

***สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 ซอย รามคำแหง 159 แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ***

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย มีอายุระหว่าง 22-30 ปี

– การศึกษา ปวช. หรือ ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานช่างต่างๆ

– มีใจรักงานบริการ/ไหวพริบดีและมี service mind

– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

 

5. เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ Solar Cell 1 อัตรา

เงินเดือน 13,000-17,000 บาท

รายละเอียดงาน

1. ทดสอบและสรุปข้อมูลสินค้ากลุ่ม Solar Cell

2. ร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก

3. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพสินค้า

***สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 ซอย รามคำแหง 159 แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ***

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี

– การศึกษา ปวช. หรือ ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานช่างต่างๆ

– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

 

6. ฝ่ายขาย

  • Sales สาขา (สาขาพุทธมณฑลสาย 5) 1 อัตรา (เงินเดือน 12,000-15,000 บาท)

สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 79/8 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

  • เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาแพร่) 1 อัตรา (เงินเดือน 10,000-12,000 บาท)

สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 6 หัวฝาย ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

 

  • เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาระยอง) 1 อัตรา (เงินเดือน 10,000-12,000 บาท)

สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 9 ถ.บ้านบึง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

 

  • เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาชุมพร) 1 อัตรา (เงินเดือน 10,000-12,000 บาท)

สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 118/1 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

 

  • เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาหาดใหญ่) 1 อัตรา (เงินเดือน 10,000-12,000 บาท)

สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 1305 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง, ตำบล ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

 

  • เจ้าหน้าที่สต็อก (สาขาแม่สอด) 1 อัตรา (เงินเดือน 10,000-12,000 บาท)

สถานที่ปฏิบัติงาน : เลขที่ 88/88 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

รายละเอียดงาน

– นำเสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า ,

-เปิดตลาดใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

– จัดทำรายงานสรุปข้อมูลการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป

– กล้าพูดนำเสนอ ไหวพริบดี

– สามารถพูดเจรจา ต่อรอง ได้ดี

– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่